Doorgaan naar inhoud
Dudemsa levert boodschappen aan huis! Bekijk hier de regio's
Bekijk hier naar welke regio's we leveren

WINNY Aanmaakblokjes - 32 Stuks

€2,99

Aanmaakblokjes ideaal voor barbecue, open haarden en steenkoolkachels aan te steken.

Product bevat Petroleum.

Waarschuwing

Bij ongeval of inslikken telefoneren naar het Anti-Gif Centrum: +32 (0) 70 245 245

 

Attentie

Ontvlambare vaste stof. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Beschermende handschoenen dragen. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren via een erkende afvalverwijderingsdienst of gemeentelijk inzamelpunt. Rook niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Bestanddeel: Kerosine (Aardolie), Stankvrv gemaakt, Kerosine (Aardolie) met waterstof ontzwaveld.

Liquid error (templates/product line 11): Error in tag 'section' - 'product-collapsible' is not a valid section type