Doorgaan naar inhoud
Dudemsa levert boodschappen aan huis! Bekijk hier de regio's
Bekijk hier naar welke regio's we leveren

FINISH Machinereiniger - 250 ml

€3,59

Was na was hopen kalk en vet zich op in de verborgen delen van uw vaatwasser, zoals in de slangen en de filter. De kan een onhygiënische omgeving creëren en onaangename geuren veroorzaken. Dankzij de krachtige formule met dubbele werking, verwijdert Finish Integrale Machinereiniger verbogen vuil en kalk en maakt het uw vaatwasser hygiënisch schoner.Ingrediënten

-    Niet-ioogene oppervlakteactieve stoffen; 5 -> 15%

-    Parfums


Waarschuwing

Bevat : Trideceth 3. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt huidirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Bij contact met de huid: met veel water wassen. Onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Niet inslikken. In geval van inslikken een arts raadplegen.

Liquid error (templates/product line 11): Error in tag 'section' - 'product-collapsible' is not a valid section type