Doorgaan naar inhoud
Dudemsa levert boodschappen aan huis! Bekijk hier de regio's
Bekijk hier naar welke regio's we leveren

DREFT Waspoeder Regular - 4,13kg

€16,99

Voel je langer goed in je lievelingskleren dankzij de veiligheid en zorg die Dreft biedt.

Ingrediënten:

- 5-15% anionogene oppervlakteactieve stoffen

- <5% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen

- fosfonaten

- polycarboxylaten

- zeolieten

- enzymen

- parfums

Waarschuwing:

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Liquid error (templates/product line 11): Error in tag 'section' - 'product-collapsible' is not a valid section type