Doorgaan naar inhoud
Dudemsa levert boodschappen aan huis! Bekijk hier de regio's
Bekijk hier naar welke regio's we leveren

WIPP EXPRESS Handwas - 325 g

€2,99

Hiermee kunt u 13 wasbeurten doen. Het is snel, direct actief, zelfs in koud water en spoelt makkelijk uit. Ook is het krachtig, verwijdert moeilijke vlekken vrijwel zonder wrijven. Ten laatste is het ook veilig, het bevat geen bleekmiddel. te gebruiken voor alle textiel behalve wol en zijde.

 

Ingrediënten

-    15- <30% Anionogene oppervlakte-actieve stoffen

-    <5% Niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen / Polycarboxylaten

-    Parfum (Benzyl Salicylate)

-    Enzymen

 

Waarschuwing

Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt huidirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten bereik van kinderen houden. Spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bij contact met de huid: met veel water wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen indien mogelijk; blijven spoelen onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.

Liquid error (templates/product line 11): Error in tag 'section' - 'product-collapsible' is not a valid section type