Doorgaan naar inhoud
Dudemsa levert boodschappen aan huis! Bekijk hier de regio's
Bekijk hier naar welke regio's we leveren

ULTRA Afwasmiddel Appel - 1L

€2,99

Geconcentreerde afwasmiddel van Ultra met appelgeur.
Inhoud: 1L.

Ingrediënten

-    Anionogene Oppervlakteactieve Stoffen 5-15%

-    Niet-ioogene oppervlakteactieve stoffen; <5%

-    Benzisothiazolinone

-    Methylisothiazolinone

-    Parfums

-    Benzenesulphonic Acid

-    C10-13-Alkyl Derivs

-    Sodium Salts

-    Alcohols

-    C12-C14

-    Ethoxylated

-    Sulfates

-    Sodium Salts

 

Waarschuwing

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogletsel. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Beschermende handschoenen dragen. Bij contact met de huid: met veel water wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddelijk een antigifcentrum/arts raadplegen. Bevat (R)-p-mentha-1, 8-diene; d-limonene(5989-27-5). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Liquid error (templates/product line 11): Error in tag 'section' - 'product-collapsible' is not a valid section type