Doorgaan naar inhoud
Dudemsa levert boodschappen aan huis! Bekijk hier de regio's
Bekijk hier naar welke regio's we leveren

JAVEL Bleekwater Den - 2L

€2,99

Bleekwater kan voor meerdere toepassing gebruikt worden voor huishoudelijk gebruik, zoals in toiletten, voetpaden, vuilnis, gootstenen enz.

Ingrediënten

-    Chloorbleekmiddelen <5%

-    Sodium Hypochlorite

-    Solution 2,84%

-    CI Active

 

Waarschuwing

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden.  Na het werken met dit product grondig wassen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen, Oogbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen indien mogelijk; blijven spoelen. Vormt giftig gas in contact met zuren.

Liquid error (templates/product line 11): Error in tag 'section' - 'product-collapsible' is not a valid section type