Doorgaan naar inhoud
Dudemsa levert boodschappen aan huis! Bekijk hier de regio's
Bekijk hier naar welke regio's we leveren

ELIZAN Insecticide Vliegende Insecten Spray - 400 ml

€5,99

Bestrijd alle vliegen en muggen snel en effectief! Onmiddellijke en langdurige doeltreffendheid tegen alle vliegen en muggen. 

Gebruiken 

Bewaren en gebruiken bij kamertemperatuur Goed schudden voor gebruik. Houd de doos rechtop tijdens gebruik. Spray gedurende 1 tot 2 seconden per 10 m³. Sluit deuren en ramen. Spray vanuit het midden van de kamer naar de bovenste vier hoeken.

Houd de kamer gesloten en betreed deze niet gedurende 10 minuten. Ventileer dan goed. Houd een afstand van minimaal 1 m tot muren, meubels en gordijnen. Bij direct spuiten op insecten is het voldoende om slechts 2 seconden te spuiten.

 

Waarschuwing

Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmten hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C. Verpakking afvoeren naar een erkende afvalverwerkingsbedrijf.

Liquid error (templates/product line 11): Error in tag 'section' - 'product-collapsible' is not a valid section type