Doorgaan naar inhoud
Dudemsa levert boodschappen aan huis! Bekijk hier de regio's
Bekijk hier naar welke regio's we leveren

ELIZAN Insecticide Kruipende Insecten Spray - 400 ml

€4,99

Bestrijd snel en doeltreffend alle kruipende insecten! Met een krachtige werking tegen mieren en kakkerlakken.

Gebruiken 

Enkel te gebruiken volgens de aanwijzingen op de spuitbus. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biociden steeds veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Waarschuwing

Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmten hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C. Verpakking afvoeren naar een erkende afvalverwerkingsbedrijf.

 

Liquid error (templates/product line 11): Error in tag 'section' - 'product-collapsible' is not a valid section type