Doorgaan naar inhoud
Dudemsa levert boodschappen aan huis! Bekijk hier de regio's
Bekijk hier naar welke regio's we leveren

DESTOP Vloeibare Ontstopper - 1L

€5,99

Deze vloeibare ontstopper lost alle organische materialen volledig op zoals: haar, vet enz. Het tast het glazuur of de buizen niet aan zelfs plastic niet. Lost zeer snel de ontstopping op in slecht 45 minuten.

Ingrediënten

-    Sodium Hydroxide

-    Ammonium Hydroxide

 

Waarschuwingen

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken het etiket lezen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Na inslikken; de mond spoelen - geen braken opwekken. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. Onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale/nationale wetgeving.

Liquid error (templates/product line 11): Error in tag 'section' - 'product-collapsible' is not a valid section type