Doorgaan naar inhoud
Dudemsa levert boodschappen aan huis! Bekijk hier de regio's
Bekijk hier naar welke regio's we leveren

DESTOP Ontstopper Gel - 1L

€5,99

Dankzij de sodaformule is het een product dat snel en direct reageert en dat binnen 30 minuten! Het valt direct de te vernietigen verstopping aan en maakt uw leidingen schoon zonder ze te beschadigen. Deze product is ideaal voor uw badkamer en toilet.

Ingrediënten

-    Natriumhydroxyde (bijtende soda)

-    Ammoniumhydroxide

-    Minder dan %5 kationogene oppervlakteactieve stoffen

 

Waarschuwingen

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken het etiket lezen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Na inslikken; de mond spoelen - geen braken opwekken. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. Onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale/nationale wetgeving.

Liquid error (templates/product line 11): Error in tag 'section' - 'product-collapsible' is not a valid section type