Doorgaan naar inhoud
Dudemsa levert boodschappen aan huis! Bekijk hier de regio's
Bekijk hier naar welke regio's we leveren

CIF Power & Shine Keuken - 750 ml

€2,99

Cif Power & Shine Keuken Spray heeft een krachtige formulering met schoonmaakingrediënten van natuurlijke oorsprong. Voor keer op keer een mooi reinigingsresultaat. 

Ingrediënten

-    Niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen

-    Parfum

-    Limonene

-    Phenoxyethanol

 

Waarschuwing

Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt huidirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten bereik van kinderen houden. Spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bij contact met de huid: met veel water wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen indien mogelijk; blijven spoelen onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.

Liquid error (templates/product line 11): Error in tag 'section' - 'product-collapsible' is not a valid section type