Doorgaan naar inhoud
Dudemsa levert boodschappen aan huis! Bekijk hier de regio's
Bekijk hier naar welke regio's we leveren

CIF Cream Original - 750 ml

€2,59

De beste Cif Cream ooit, verwijdert 100% van het meest hardnekkig vuil voor stralend schone oppervlakken en dat met veel gemak. Cif Cream dringt snel door en verwijdert zelfs het meest hardnekkig vuil, zoals vet, aangebrande etensresten en kalkaanslag. Je kunt direct genieten van een stralend schoon resultaat. 

 

Ingrediënten

-    <5% Anionogene oppervlakte-actieve stoffen

-    <5% Niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen

-    Zeep

-    Parfum

-    Linalool

-    Citronellol

-    Hexyl Cinnamal

-    Limonene

-    Phenoxyethanol

 

Waarschuwing

Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt huidirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten bereik van kinderen houden. Spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bij contact met de huid: met veel water wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen indien mogelijk; blijven spoelen onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.

Liquid error (templates/product line 11): Error in tag 'section' - 'product-collapsible' is not a valid section type