Doorgaan naar inhoud
Dudemsa levert boodschappen aan huis! Bekijk hier de regio's
Bekijk hier naar welke regio's we leveren

CAROLIN Ruitenreiniger - 650 ml

€3,69

Reinigt en ontvet grondig dankzij de doeltreffendheid van natuurlijke alcohol.

 

Ingrediënten

-    Parfum

-    Methylisothiazolinone


 

Waarschuwing

Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt huidirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten bereik van kinderen houden. Spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bij contact met de huid: met veel water wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen indien mogelijk; blijven spoelen onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.

Liquid error (templates/product line 11): Error in tag 'section' - 'product-collapsible' is not a valid section type