Doorgaan naar inhoud
Dudemsa levert boodschappen aan huis! Bekijk hier de regio's
Bekijk hier naar welke regio's we leveren

CAROLIN Ontvetter - 650 ml

€3,85

Dankzij zijn formule zonder javel, verwijdert Carolin Anti-Bacterieel 99,99% van de bacteriën en schimmels. Het reinigt en ontvet zonder sporen na te laten en respecteert alle oppervlakken van het huis: keuken, badkamer en sanitair en alle andere oppervlakken.

 

Ingrediënten

-    <5% Niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen

-    Parfum

-    Phosphonate

-    Limonene

 

Waarschuwing

Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt huidirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten bereik van kinderen houden. Spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bij contact met de huid: met veel water wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen indien mogelijk; blijven spoelen onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.

Liquid error (templates/product line 11): Error in tag 'section' - 'product-collapsible' is not a valid section type